http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

Boloņas process un Latvija

 

Semināri par Boloņas procesu Latvijā

Boloņas process 2009-2012 gadā un 2012-2015. gada periodā

Boloņas process Latvijā 2007.-2009. gada posmā

Seminārs 2009. gada 8. maijā  "Boloņas process gadu pirms pirmās fāzes noslēguma.
Eiropā un Latvijā 1999. -2009. gada posmā sasniegtais un tālākās perspektīvas"

Boloņas procesa seminārs par Latvijas nacionālo ziņojumu par 2007.-2008. gada posmu, starptautiskie vērtēšanas kritēriji un tālāk darāmais 2008. gada 30. oktobrī

- Latvijas nacionālais ziņojums par 2007.-2009. gada posmu

 

Boloņas procesa rezultāti Latvijā 2005.-2007.gada posmā:

- Latvijas nacionālais ziņojums par Boloņas procesu Londonas ministru konferencei

- Latvijas Nacionālais darba plāns diplomatzīšanas uzlabošanai

- Latvija Boloņas procesa panākumu izvērtējuma (Stocktaking) 2007. gada ziņojumā:
 
kopsavilkuma tabula un Latvijas rezultāti sk. arī ziņojumu kopumā

 

Boloņas procesa rezultāti Latvijā 2003.-2005.gada posmā:

- Latvijas nacionālais ziņojums par Boloņas procesu Bergenas ministru konferencei

- Latvija Boloņas procesa panākumu izvērtējuma (Stocktaking) 2005. gada ziņojumā:
 
kopsavilkuma tabula un Latvijas rezultāti sk. arī ziņojumu kopumā

Boloņas procesa rezultāti Latvijā līdz 2003.gadam

- ziņojums "Latvija Boloņas procesā" latviešu valodā  angļu valodā

- konference "Latvija Boloņas procesā" 2002.gada decembrī

Boloņas procesa pamatdokumeti un "Tendenču" ziņojumi

Boloņas procesa materiāli latviešu valodā (pa tēmām)

 

 

 

 
spacer spacer spacer