http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

 Par augstāko izglītību atbildīgo ministru konference
   
 
Bergena, 2005 gada 19-20 maijs    

 Programma   Runas   Konferences dalībnieki   Boloņas procesa ziņojumi 
 Konferences darba grupas    Starptautisko organizāciju paziņojumi   Bergenas ministru komunikē
 
 

   Konferences uzrunas

   Boloņas  procesa ziņojumi ministru konferencei

   Konferences darba grupas

 1. Doktorantūras studijas un sinerģija augstākās izglītības un zinātnes starpā
      -
Apraksts
      -
Prezentācija - Sigi Grubers, ES Komisijas Zinātnes ģenerāldirektorāts
      -
Prezentācija - Debra Stjuarte, ASV pēcdiploma izglītības padome

      - Darba grupas ziņojums - Sibilla Reiherta

 2. Mūžizglītība
     -
Apraksts
     -
Prezentācija - darba grupas vad. Vera Štasna, Eiropas Padome
     - Prezentācija - Toms Šullers, OECD
 
   - Darba grupas ziņojums - Pāvels Zgaga,  Ļubļanas universitāte, Slovēnija

  3. Diplomatzīšana un kvalitātes nodrošināšana globālā perspektīvā
 
   - Apraksts
    
- Prezentācija - darba grupas vadītājs Andrejs Rauhvargers, Lisabonas Diplomatzīšanas
       konvencijas  Starptautiskā komiteja

     -
Runa - Marija Hozē Lemetra del Kampo, Čīles Nacionālā akreditācijas komisija
    
- Prezentācija -  Niki Hērens, ESIB
 
   - Darba grupas ziņojums -  Karolina Kempbela, Apvienotās Karalistes
       Kvalitātes nodrošināšanas aģentūra

  4. Augstskolu autonomija un pārvaldība
     -
Apraksts

     - Prezentācija - Ludmila Verbickaja un Vadims Kasevičs, Sanktpēterburgas
       Valsts universitāte, Krievija

     -
Darba grupas ziņojums - Kristīna Uleniusa, Karlstades universitāte, Zviedrija
 

Starptautisko organizāciju paziņojumi

     - Eiropas Komisija
     - Eiropas Padome
     -
EUA Glāsgovas deklarācija
     -
EURASHE Viļņas paziņojums
     - ESIB Studentu  Luksemburgas deklarācija
     -
Education International/ ETUCE
     - UNICE

 Dokuments konferences diskusijām
      Eiropas augstākās izglītības telpa pēc  201o. gada

                                                                          Atpakaļ

 

 
spacer spacer spacer