http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

 

Boloņas procesa pamatdokumenti

Boloņas deklarācija (1999)  latviešu val.  angļu val.   

Būtiski dokumenti pirms Boloņas deklarācijas:

    Sorbonnas deklarācija (1998)  latviešu val.  angļu val.
    Lielā Universitāšu harta (1988)
latviešu val.  angļu val. 
    Lisabonas diplomatzīša
nas konvencija (1999) latviešu val. angļu val.

 
Boloņas procesa ministru komunikē:

Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) un Eiropas Studentu asociācijas (ESIB)
deklarācijas Boloņas procesa sakarā

 

 

 
spacer spacer spacer