Studiju rezultātu izmantošana

Oficiālais Boloņas procesa seminārs Edinburgā,

1-2 jūl,  2004

 

Prezentācija par semināru latviešu valodā - A. Rauhvargers


Semināra programma

Rekomendācijas
Noslēguma ziņojums


    Stīvena Adama ievadziņojums

       Studiju rezultātu izmantošana (raksts)
       Prezentācija konferencē


    Citi materiāli, kas ievada semināra tēmā
      Līmeņu saistība ar studentu sekmju novērtēšanu - Dženija Mūna
      Inženierzinātņu izglītības pilnveide Eiropā           - Ginters Heitmans
 

   Semināra rezultātu apkopojums
     Studiju rezultāti un to turpmākā loma Boloņas procesā -
     Stīvena Adama prezentācija konferences noslēgumā 

    Semināra punkti Boloņas procesa starptautiskās vadības grupas tālākajam darbam


Pre
zentācijas un konkrētu situāciju piemēri konferences darba grupās

Endrū Kubija programmatiskā runa

Turning projekts - Roberts Vagenārs

Skotu kredītpunktu un kvalifikāciju ietvarstruktūra - Normas Šārps

Studiju rezultāti un kredītpunkti vidējā profesionālajā izglītībā - Izabella le Moijo

Studiju rezultātos bāzēts kredītpunktu uzkrāšanas modelis  Rods Kolemans
                                     
Ungārijas pieredze studiju rezultātu izmantošana - Eva Genči

Kvalifikāciju ietvarstruktūra augstākajai izglītībai  - Mogens Bergs

Studiju rezultāti - loma un izmantošana Lielbritānijas augstākajā izglītībā - Dženija Mūna

Studiju rezultāti - Vācijas pieredze - Kristiāns Tauhs
 

Šīs lapas augša

 

 
spacer spacer spacer