Citi semināri/ konferences, kuru rezultāti var būt noderīgi Boloņas procesā

"Citi" Boloņas procesa semināri un konferences NAV ietverti Boloņas procesa Eiropas mēroga darba plānā, taču tos Boloņas procesa kontekstā organizē  augstskolu asociācijas, starptautiskā organizācijas vai atsevišķas valstis

Citi 2005.-2007. gada semināri/ konferences

EUA Lisabonas saiets: Eiropas universitātes pēc 2010.gada -daudzveidība ar kopīgu mērķi 29-31 Mar. 2007 Lisbabona, Portugāle
EURASHE 17. kopsapulce un gada konference 26-27 Apr. 2007 Kopenhāgena, Dānija
Eiropas studentu saiets: Studenti vērtē sasniegto 16 - 19 Mar. 2006 Berlīne, Vācija
2006. gada EEiropas kvalitātes nodrošināšanas forums: "Iedibinot kvalitātes nodrošināšanu augstskolu iekšienē" 23-25 Nov. 2006 Minhene, Vācija
Augstākās izglītībaskvalitātes nodrošināšanas likumiskums. Eiropas Padomes augstākās izglītības forums 19-20 Sep. 2006 Strasbūra, Francija
Augstākās izglītības atbildība ar demokrātijas kultūru. Eiropas Padomes augstākās izglītības forums 22-23 Jun. 2006 Strasbūra, Francija
Augstākās izglītības pārvaldība. Eiropas Padokmes Augstākās izglītības forums 22-23 Sep. 2005 Strasbūra, Francija


Citi 1999.-2005. gada semināri/ konferences,
kuru rezultāti var būt noderīgi Boloņas procesā

Starptautisks seminārs "Studiju rezultātu un kvalifikācju ietvarstruktūru izmantošana",            Rīgā 28 Apr 2006
EUA saiets 'Stipras universitātes Eiropai' Glāzgova, Skotija 30-31 Mar, 2005
Studentu mobilitāte Eiropas Augstākās izglītības telpā - 2010 (DAAD) Bonna, Vācija  17-18 Mar, 2005
Īsā cikla augstākā izglītība (EURASHE) Amsterdama, Nīderlande 24 Jan, 2005,
Atveroties plašākai pasaulei: Boloņas procesa ārējā dimensija (ACA) Hamburga, Vācija 18-19 Okt, 2004
Seminārs "Ķīmijas studijas Eiropas Augstākās izglītības telpā" Drēzdene, Vācija 14-15 Jun, 2004
 Saskaņojot izglītības struktūras Eiropā  - Tuning projekta II fāzes noslēguma konference Brisele, Beļģija 21 Mai, 2004

Augstākā izglītība Ukrainā un Boloņas process

Kijeva, Ukraina 13-14 Mai 2004
Grācas augstākās izglītības konvents (EUA) Grāca, Austrija 29-31 Mai, 2003
Globalizācija un augstākā izglītība: Ziemeļu-Dienvidu dialogs (UNESCO) Oslo, Norvēģija 26-27 Mai, 2003
Boloņas procesa ārējā dimensija Bukareste, Rumānija 6-8 Mar, 2003
I UNESCO Globālais forums par starptautisko kvalitātes vērtēšanu, akreditāciju un diplomatzīšanu augstākajā izglītībā Parīze, Francija 18-19 Okt, 2002
Kopīgo maģistra grādu projekta uzsākšanas konference (EUA) Brisele, Beļģija 20 Sep, 2002
UNESCO Ekspertu sanāksme par globalizācijas ietekmi uz augstāko izglītību Parīze, Francija 10-11 Sep, 2001
Salamankas Augstākās izglītības konvents (EUA) Salamanka, Spānija 29-30 Mar, 2001

 

 

Šīs lapas augša

 

a
spacer spacer spacer