Veicinot studentu mobilitāti -
kādi ir nākošie soļi?

Boloņas procesa oficialais seminārs
Organizē Beļģijas franču kopiena
 29-30 Maijs 2008, Brisele

 Konferences mājaslapa

Plenārsēde

Atklāšana Marcel Crochet

Prezentācija Prof. Ulrich Teichler (INCHER-Kassel)

Prezentācija Bernd Wächter (ACA)

Prezentācija Christian Tauch (European Commission)

WG 1 - Darba grupas secinājumi un rekomendācijas (Dr. Hans Vossensteyn)

WG 3 - Dara grupas vadītāja ievadziņojums (Prof. Pavel Zgaga)

WG 3 - Darba grupas secinājumi un rekomendācijas (Prof. Pavel Zgaga)

 1. Darba grupa - Mobilitātes asimetrija

Medidicīnas studijas Austrijā (Christian Seiser)

Studentu mobilitātes finansēšana Eiropā(C. Chévalier and M. Gerard)

2. darba grupa - Grantu un kredītu portabilitāte

Prezentācija no Portabilitātes ekspoertu tīkla

3. darba grupa - Augstskolu pievilcīgums Eiropas augst. izgl. telpā

Luca Juroš (Croatia)

Prof. Marc Lobelle (UCL)

Pascale Gentbrugge (UNECOF)

 

 
spacer spacer spacer