Boloņa 2020. gadā:
Atbrīvots Eiropas iekšējais potenciāls -
ieguldījums labākas pasaules veidošanā

Organizētāji Beļģijas flāmu kopiena un Luksemburga
19-20 Maijs 2008, Ģente (Beļģija)

   Programma

   semināra nolūks

   Semināra ievaddokumenti (background documents)

Semināra rezultāti:

Debašu kopsvilkums, rekomendācijas un secinājumi

Prezentācijas un ievaddokumenti

Odile Quintin runa (Eiropas Komisija)

Ministra François Biltgen runa (Luksemburga)

Prof. Barbara Kehm (INCHER Kassel): prezentācija and pilns teksts

Prof. Gülsün Sağlamer prezentācija (Technical University of Istanbul)

Prezentācijas darba  grupās:

WG 1 Prof. Simon Marginson (University of Melbourne)

WG 2 Dr. Bjørn Stensaker (NIFU STEP)

WG 4 Martina Vukasovic (Centre for Education Policy, Belgrade)

WG 5 Prof. Pavel Zgaga (University of Ljubljana)

WG 6  Dr. Manja Klemenčič (Harvard University)

Presentation by Prof. David Dill (University of North Carolina)

Presentation by Frans van Vught (University of Twente)

Presentation by Eva Egron-Polak (International Association of Universities)

Presentation by Prof. Petar Marić (Bosnia and Herzegovina)

Closing address by Minister Frank Vandenbroucke (Flemish Community of Belgium)

Background documents

 

 
spacer spacer spacer