Studiju rezultātos balstīta izglītība: Skotijas pieredze

Edinburgh, 21-22 Feb 2008

Secinājumi un rekomendācijas

Noslēguma ziņojums

Konferences programma

Studiju rezultāti:pašreizējā attīstība Eiropā (background report by Stephen Adams)
                                                           prezentācija by Stephen Adams

Studiju rezultāti: kādēļ tie ir svarīgi augstskolām?(Judith Vincent)

Studiju rezultāti: kādēļ tie ir svarīgi mācībspēkiem? (Alastair Hunter)

Studiju rezultāti: kādēļ tie ir svarīgi studentiem? (Jill Little)

Studiju rezultāti: kjādēļ tie ir svarīgi studentiem?(3 MB) (Konica Stones)

Workshop 1: Studiju rezultāti un mācībspēku pilnveidošanās (Lorraine Walsh)

Workshop 2: Iepreikš aogūtas izglītības atzīšana: skotijas pieredze (Ruth Whittaker)

Workshop 5: Studiju rezultāti: nacionļā kvalifikāciju ietvarstruktūra un līmeņi (Norman Sharp)

Workshop 6: Studiju rezultāti, studentu studiju slodze un ECTS

                  Sakarība starp studiju rezultātiem un studnetu studiju slodzi  (Anne McGillivray)

                  Studiju rezultāti un studiju slodze augstākajā izglītībā (Gerard Madill)

Workshop 7: Studiju rezultāti: nodarbināmība (Shelagh Green)

Workshop 8: Studiju rezultāti: uzkrāšana un pārnese starp augstāko un vidējo prof.izglītību
                     (Andrew Eadie)

Workshop 9: Studiiju rezultāti: pieredze programmu salīdzinašanā māsu izglītības
                    (Andy Gibbs)

Workshop 10: Studiju rezultāti kvalitātes pilnveidē
                     (Alan Davidson and David Bottomley)

Noderīgi resursi

 

 

 
spacer spacer spacer