Eiropas Padomes augstākās izglītības forums
par kvalifikāciju ietvarstruktūrām

Strasbūra, Francija, 11-12 Oct 2007

Programma

Referātu tēzes (kopsavilkuma dokuments)

Foruma ievadziņojums:
        S. Adams Kvalifikāciju ietvarstruktūras un ar tām saistīti aspekti 
teksts   ppt

Foruma rekomendācijas

Foruma noslēguma ziņojums Ziņojuma autora G. Madilla prezentācija

Foruma prezentācijas:

     P. van der Hijden Eiropas kvalifikāciju ietvars mūžizglītībai un tā saistība ar
              Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru Eiropas augstākās izglītības telpai

     F. Kelly Kvalifikāciju ietvarstruktūras: skats uz Eiropu no ārpuses

     S. Bergan Kas ir kvalifikācija?

     S. Adam Studiju rezultāti, kredītpunkti un kvalifikāciju ietvarstruktūras

     E. Gönczi Ungārijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

     S. O'Foghlu Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras izstrāde un
                 sertifikācija: problēmas un risinājumi

 

 

 
spacer spacer spacer