http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

Eiropas Augstākās izglītības telpas

"konsultatīvo partneru" - starptautisko organizāciju

ziņojumi un  pozīciju dokumenti

ENQA: Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes asociācijas ziņojums ministriem

Education International: Eiropas augstākās izglītības darbinieku arodbiedrības ziņojums  - Boloņas process akadēmiskās sabiedrības skatījumā

EUA: Eiropas Universitāšu Asociācijas Paziņojums Boloņas procesa konferencei

EURASHE: - Eiropas profesionālo augstskolu asociācijas
   - ziņojums "Uz daudzveidīgu, atbildīgu un konkurētspējīgu Eiropas augstāko izglītību - par pētniecību un inovāciju"

   - pozīcijas dokuments "Politikas prioritātes"

EQAR - Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs - Paziņojums ministru konferencei

ESU - Boloņas process studentu skatījumā 2012

 

 
spacer spacer spacer