http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

Grāmatplaukta tēmas: :   Boloņas ziņojumi     Semināru rezultāti    Diplomatzīšana    

"Grāmatplaukts"  satur 20 grāmatas

Ziņojums
Bukarestes

ministru konferencei:

 

Implementation
Report
BFUG
darba grupa
EURYDICE
Eurostat
Eurostudent2012


Eiropas Studentu apvienība

 

 

 

 Boloņa stu-
dentu  acīm

 

 2012

Eiropas augstākās izglītības telpas diplomatzīšanas manuāls

(ERA manual)

 

 

 

 

 

2013

Reitingi un to ietekme uz augstskolām

 

2011 gada ziņojums

 

 2013 gada ziņojums 

2009-2013

Ziņojumi
Lēvenes

ministru konferencei:

 

Stocktaking
Boloņa stu-
dentu  acīm

EUROSTAT
Tiešskats 2009


2009


Jubilejas izdevums

 

 

 

  Boloņas process 1999-2010 gadā: sasniegumi, problēmas un perspektīvas

2010

Ziņojumi
Budapeštas-
Vīnes

ministru konferencei:

 

Trends 2010

Boloņa pie
finiša līn.

Tiešskats 2010

 

2010

 

Ziņojumi
Budapeštas-
Vīnes

ministru konferencei:

 

Neatkarīgais ziņojums

Pielikumi
Kopsavilkums
 

2010

 


Ziņojumi
Boloņas
Procesa

Londonas
ministru konferencei:

Stocktaking

Boloņa
studentu
skatījumā
Sekreteriāta ziņojums


2007
 I


Ziņojumi
Boloņas Procesa
Londonas ministru konferencei:

QA Reģistrs, Kvalifikāciju ietvarstrukt., Sociālā
dimensija,
Globālā vide

2007
II


Tendences
un studiju Struktūras

Augstākajā īzglītībā 

 

Tendences I
Tendences II
Tendence III
Tendences IV
Tendences V

Tendences 2010


2011


EURYDICE
ziņojums

 
Tiešskats uz
Augstākās
izglītības
struktūrām
Eiropā
 2007


Oficiālie
Boloņas
semināri

 

Secinājumi,
rekomendācijas
un noslēguma
ziņojumi


2005-2007


Boloņas
Procesa
ziņojumi

 

BFUG darba
grupu ziņojumi
Bergenas
ministru konferencei

2005


Officiālie
Boloņas
semināri

 

Secinājumi, recomendācijas 
un noslēguma
ziņojumi

 

2003-2005


Officiālie
Boloņas
semināri

 

Secinājumi
rekomendācijas 
un noslēguma
ziņojumi

 

2001-2003


Diplomu atzīšanas starptautiskā
likumdošana


Lisabonas 
Konvencija un saistītie juridiskie dokumenti

Kriteriji/pro-
ceduūras 2010


2010

 


Ārvalstu kvalifikāciju atzīšana


Palīgs diplomatzīšanas speciālistiem 2004


ES
Direktīva

2005/36/EC,


 kura aizstāj agrākās profesionālās atzīšanas direktīvas


2005


ES
Direktīva
s  profesionālajai atzīšanai
 

(līdz 2007. g. oktobrim )

 
2004
 

 
spacer spacer spacer