Eiropas augstākās izglītības ministru
Boloņas procesa konference
Lēvenē, 2009. gada 28.-29. aprīlī


Eiropas ministru konferences programma

Ministru Lēvenes komunikē

Pirmā Boloņas politikas foruma paziņojums


Konferences darba kārtībā iekļautie analītiskie ziņojumi
(saites dotas gan uz pašiem ziņojumiem, gan uz to prezentācijām konferencē)

Bologna Stocktaking 2009.  Boloņas procesa rezultātu analītiska izvērtējuma ziņojums (autori A.Rauhvargers, C.Deane, W.Pauwels).
     A.Rauhvargera prezentācija ministru konferencē

Eurostat un Eurostudent statistisks ziņojums par sociāolo dimensiju un mobilitāti
     I.Šteinbukas prezentācija ministru konferencē

Eurydice ziņojums Augstākā izglītība Eiropā 2009 gadā: Boloņas process
    
D.Crosier ziņojums ministru konferencē

 Eiropas Universitāšu asociācijas Prāgas deklarācija  
 
J.-M.Rapp uzstāšanās ministru konferencē

Prāgas studentu deklarācija
Eiropas Studentu apvienības ziņojums "Boloņa studentu skatījumā"

    
L.Decas prezentācija ministru konferencē

Mūžizglītība: Boloņas procesa iesaiste darba tirgū (L.L.Nielsen prezentācija)


Pārējie Lēvenes ministru konferencē publiskotie
Eiropas darba grupu
2007.-2009. gada periodā sagatavotie analītiskie ziņojumi:

Boloņas procesa dalībvalstu nacionālo diplomatzīšanas rīcības plānu analīze -
Darba grupa diplomatzīšanas situācijas analīzei, autori A.Rauhvargers, A.Rusakova)

Boloņas process pēc 2010. gada - Boloņas procesa sekretariāts

Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupas ziņojums par attīstību 2007-2009. gadā un
Kopsavilkums no valstu ziņojumiem par kvalifikāciju ietvarstruktūru veidošanu

Absolventu nodarbināmības darba grupas ziņojums

Boloņas procesa globālā konteksta darba grupas ziņojums

 

Institūciju pozīciju paziņojumi Lēvenes konferencei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
spacer spacer spacer