http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

Boloņas procesa 2010. gada ministru konference

Budapešta-Vīne 2010. gada 10.-12. martā

Uz 2010 gada Boloņas Politikas Forumu

Konferences programma

Ministru konferencē pieņemtā Budapeštas-Vīnes deklarācija (angl)  Vācu valodā and Franču valodā

Konferences dokumenti

Jubilejas izdevums Boloņas process 1999-2010 gadā: sasniegumi, problēmas un perspektīvas  (8,5 MB)

Boloņas procesa neatkarīgais izvērtērums:
Kopaina un secinājumi, Ziņojuma pilnais teksts  (2,2 MB),
Gadījuma pētījumi

EUA ziņojums Trends 2010 (4 MB)

ESU ziņojums: Boloņa pie finiša līnijas (1,5 MB)

Education International ziņojums "Pilnveidojot kvalitāti" (1,5 MB)

ENQA Ziņojums ministru konferencei

EURASHE 10 baušļi

EQAR Ikgadējais ziņojums par 2009. gadu

Education International Statement to the Bologna Anniversary Ministerial Conference      French version

Prezentācijas un runas

Don F. Westerheijden, Researchers’ Consortium

Gerhard Riemer, BUSINESSEUROPE

Sjur Bergan, Council of Europe

Achim Hopbach, European Association for Quality Assurance in Higher Education

Ligia Deca, European Students' Union (2,5 MB)

Jean-Marc Rapp, European University Association

David Crosier, Eurydice

Stamenka Uvalic-Trumbic, UNESCO

 
spacer spacer spacer