http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

Eiropas Augstākās izglītības telpas

2010-2012 gada rezultāti:

atspoguļojums Boloņas procesa darba grupu ziņojumos            

Skat. arī Boloņas procesā iesaistīto starptautisko organizāciju ziņojumus

 

Boloņas procesa progresa ziņojums :   The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report   
   Vadītāji: A.Rauhvargers (Latvija) un G.Dondelingers (Luksemburga)

Eiropas Studentu apvienības ziņojums Bologna with student eyes 2012

 

       BFUG Darba grupu ziņojumi

Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupa:

   Vadītājs: Š.Bergans (Eiropas Padome)                 
  
Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupas ziņojums

Sociālās dimensijas darba grupa

   Vadītāji: R.Bonete (Spānija), B.Power (Īrija)
   Sociālās dimensijas darba grupas ziņojums
                Pilotprojekts

Diplomatzīšanas darba grupa:

   Vadītājs: A.Rauhvargers (Latvija)   
  
Diplomatzīšanas darba grupas ziņojums

Mobilitātes darba grupa

   Vadītājs: P.Greisler (Vācija)
  
Mobilitātes darba grupas ziņojums   

Iepriekš iegūtās izglītības atzīšanas (RPL) tīklojums

   Vadītāja: H.Gibson (UK-Sc)
  
Iepriekš iegūtās izglītības atzīšanas (RPL) tīklojuma ziņojums

Starptautiskās atvērtības darba grupa
   Vadītājs: L.Nicolescu (Rumānija), sākotnēji B.Weitgruber (Austrija)
  
Starptautiskās atvērtības darba grupas ziņojums
Caurspīdīguma instrumentu darba grupa

   Vadītājs: N.Vercruysse (Beļģija)

   Caurspīdīguma instrumentu darba grupas ziņojums

NESSIE - Eiropas Studentu atbalsta ekspertu tīklojums
   Vadītāji: (rotējoša vadība)
NESSIE Ziņojums un Pielikums

 

 
spacer spacer spacer