http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

Boloņas procesa desmit gadi


seminārs 2010
. gada 20. maijā
Hotel de Rome

 

Organizē: Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra

Mērķi – iepazīstināt dalībniekus ar

1)   Boloņas ministru 10. gadu jubilejas konferences rezultātiem

2)   Budapeštas-Vīnes  deklarāciju  un Vīnes Boloņas politikas foruma paziņojumu 

3)   Boloņas procesa sasniegumiem

4)   Boloņas procesa aktualitātēm

Mērķgrupas: augstskolu rektori, prorektori, ministrijas ierēdņi

 

Programma

14.00- 14.20

Atklāšana

Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministre

 

14.20– 14.50

Eiropas Augstākās izglītības telpa: līdz 2010. gadam paveiktais un pārdomas par nākošās desmitgades uzdevumiem un problēmām

Andrejs Rauhvargers, Rektoru Padomes Ģenerālsekretārs

14.50-15.10

Boloņas procesa pasākumu ieviešana Latvijā – izaicinājumi un risinājumi

Gita Rēvalde, IZM Augstākās izglītības dep. direktore

15.40- 16.00

Boloņa studentu acīm

Anna Cīrule
Latvijas Studentu apvienība

16.00-16.20

Internacionalizācija kā Boloņas procesa virzītājspēks

Sandra Kraže

Banku augstskola

16.20-16.40

Noslēguma diskusija

 

 

 

 
spacer spacer spacer