Konference „Erasmus programma un Boloņas process –

to loma izglītības internacionalizācijā”

17.05.2012. Tallink Hotel Riga, Elizabetes ielā 24, Rīgā

Organizētāji: VIAA
                     

10.00 – 10.10

Konferences atklāšanas uzruna

Lauma SĪKA – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – valsts sekretāra p.i.

10.10 – 10.20

Konferences atklāšanas uzruna

Arvīds BARŠEVSKIS – Rektoru Padomes priekšsēdētājs, Daugavpils Universitātes rektors

10.20 – 10.30

Konferences atklāšanas uzruna

Elita ZONDAKA – VIAA direktora vietniece

10.30 - 10.40

Erasmus programma Latvijā

Ennata KIVRIŅA – VIAA Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas departamenta direktore

10.40 – 11.30

Eiropas Augstākās izglītības veidošanas izvērtējuma ziņojums un uzdevumi 2012.- 2015. gada posmam

Andrejs RAUHVARGERS – Rektoru Padomes ģenerālsekretārs, Latvijas Universitātes profesors, Boloņas procesa Izvērtēšanas un diplomatzīšanas darba grupu vadītājs

11.30 – 11.45

Erasmus programmas loma Latvijas Universitātes (LU) internacionalizācijas procesā

Alīna GRŽIBOVSKA - LU Erasmus programmas institucionālā koordinatore, LU Ārlietu departamenta direktore

11.45 – 12.00

Erasmus Student Network (ESN) aktivitātes Erasmus programmas īstenošanā un popularizēšanā

Madara APSALONE – ESN Riga pārstāve, Erasmus programmas 25.gadadienas vēstniece (studente)

13.30 - 13.50

Vai kopīgās programmas uzlabo izglītības kvalitāti?

Uldis SUKOVSKIS – Rīgas Tehniskās universitātes mācību prorektors, profesors, Boloņas eksperts

13.50 - 14.10

Boloņas procesa un Erasmus programmas nozīme augstākās izglītības internacionalizācijā

Baiba RAMIŅA – Akadēmiskās informācijas centra direktore, Boloņas eksperte

14.10 - 14.30

Erasmus programmas mācībspēku mobilitāte, tās ieguldījums augstskolas internacionalizācijā

Sandra KRAŽE - Banku augstskolas Starptautiskās sadarbības vadītāja, docente, Boloņas eksperte

14.30 - 14.45

Boloņas process studentu acīm

Asnāte KAŽOKA – Boloņas eksperte (studente)

14.45 - 15.00

Study in Latvia ieguldījums augstākās izglītības internacionalizācijas veicināšanā

Didzis POREITERS – VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktora vietnieks

15.30 - 15.40

Erasmus programmas īstenošana Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA)

Agnese BLOKA - LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore

15.40 - 16.00

„Liktenīgais pagrieziens. 90 dienas uz salas”

Gundega ELVIKA – Erasmus programmas prakses dalībniece, kas par savu piedzīvoto Erasmus mobilitātes ietvaros sarakstījusi un izdevusi grāmatu

16.00 – 16.30

Erasmus programmas stāstu, foto, video konkursa „ES. Es pats. Un ERASMUS” laureātu apbalvošana

VIAA

 

 
spacer spacer spacer