http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

Boloņas procesa 2012. gada ministru konference

Bukarestē 2012. gada 26.-27. aprīlī

Uz 2012 gada Boloņas Politikas Forumu

Ministru konferences un Politikas foruma programma

Ministru pieņemtie politikas dokumenti:

            Bukarestes komunikē

            Mobilitātes stratēģija 2020
 

   Boloņas procesa progresa ziņojums:   The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report   
   Ziņojuma darba grupas vadītāji: A.Rauhvargers (Latvija) un G.Dondelingers (Luksemburga)

   Autori:  BFUG - A.Rauhvargers, EACEA/Eurydice:  D.Crosier, A.Horvath, V.Kerpanova, D.Kocanova, T.Parveva, S.Dalferth;  
                     Eurostat
: L.Mejer, F. Reis, Eurostudent:  D.Orr
   Progresa ziņojuma prezentācija (A.Rauhvargers, D.Crosier)

   Eiropas diplomatzīšanas rokasgrāmata

Boloņas procesa 2010-2012 gada rezultāti: atspoguļojums  darba grupu ziņojumos  

Eiropas Augstākās izglītības telpas Nacionālie ziņojumi par 2010-2012. gadu*
 *
Ziņojumi nav dalībvalstu veidoti, bet gan Boloņas sekretariāta rekonstruēti no valstu atbildēm uz anketas jautājumiem     

    

 

 

 
spacer spacer spacer