http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

     Par Boloņas procesu īsumā

Eiropas Augstākās izglītības telpas veidošana -

 Boloņas process

Portālā atspoguļota informācija kopš procesa  uzsākšanas 1999.gadā

Informācijas apjoms ir tik liels, ka vairums informācijas nav tulkots latviešu valodā, taču par visiem Boloņas aspektiem latviešu valodā ir piejamas prezentācijas vai kopsavilkumi.

 

Informācijas meklēšanai ir izveidotas vairākas iespējas 

   - izmantojot saites katras lapas kreisajā malā,
   - izmantojot alfabētisko rādītāju,
   - izmantojot rādītāju pēc Boloņas procesa galvenajām uzdevumu jomām
   - izmantojot rādītāju pēc notikuma norises vai dokumenta pieņemšanas vietas

     Par Boloņas procesu īsumā
    
Boloņas procesa pamatdokumenti (saraksts) 
latviešu valodā
    
Boloņas procesa semināri un konferences
    
Ziņojumi, kuri atspoguļo Boloņas procesu

     Ieviešana Latvijā un latviešu valodā pieejamā informācija

komentārus vai papildus  informāciju sūtīt uz  rp@lanet.lv 

 
spacer spacer spacer