ECTS - Eiropas kredītpunktu pārneses
un uzkrāšanas sistēma

ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System

skat arī informāciju
par Diploma pielikumu

 

ECTS Ceļvedis (ECTS User’s Guide; angļu val., )

ECTS pamatprincipi (ECTS Key Features; 17.02.2005; angļu val,)

 Vispārēja informācija par ECTS (saite uz Eiropas Komisijas serveri)

Kas ir kredītpunktu sistēma?

Kas ir ECTS?

Kā attīstījās ECTS?

Kāpēc ieviest ECTS?

ECTS pamatprincipi (kredītpunkti, studenta darba slodze, ECTS atzīmes)

ECTS pamatdokumenti (Informācijas pakete/Kursu katalogs, Mācību līgums, Atzīmju izraksts)
Kā pieteikties ECTS atzinības zīmei?

Informācijas paketes/Kursu kataloga satura rādītājs (angļu val.,)

 

Punkti, kas jāiekļauj Informācijas paketē / kursu katalogā

Studentu viedoklis par ECTS
ESIB pētījums par ECTS

Saite uz informāciju par ECTS
Akadēmisko programmu aģentūras mājaslapā

 Neskaidrību gadījumos varat griezties pie Eiropas valstu nacionālajiem ECTS/Diploma pielikuma konsultantiem - Boloņas veicinātājiem (ECTS/DS Counsellors – Bologna Promoters)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
spacer spacer spacer