http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

Boloņas procesa seminārs

par Latvijas nacionālo ziņojumu par 2007.-2008. gada posmu,
starptautiskie vērtēšanas kritēriji un tālāk darāmais

2008. gada 30. oktobrī  

Organizētāji: Latvijas Rektoru padome, Akadēmisko Programmu aģentūra un Latvijas Universitāte

Semināra prezentācijas

1. Ievads.

          Dr. G.Rēvalde, IZM Augstākās izglītības departamenta direktore

 2. Starptautiskie vērtēšanas kritēriji un Latvijas augstskolu atbildes par
     2007-2008. gada rezultātiem
          Prof. A. Rauhvargers, Rektoru padomes ģenerālsekretārs

4. LSA prezentācija: „Vājais posms”

          I. Grigorjevs, Latvijas studentu apvienības prezidents

 5. Labas prakses piemērs: uz studiju rezultātiem balstīta starptautiska programma

          Prof. I. Maslo, LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte

 6. Kā formulēt studiju rezultātus?

    Asoc. prof. S.Kraže, Banku augstskola,

 7.   Studiju rezultātu formulēšanas pieredze Bergenas universitātē Norvēģijā

Agnese Rusakova, LU doktorante

 7. Augstskolu un programmu iekšējā kvalitātes nodrošināšana - kas jādara, lai iekšējie kvalitātes mehānismi atbilstu Eiropas standartiem un vadlīnijām?

          J. Pūce, LU Stratēģijas nodaļas vadītājs

 
spacer spacer spacer