http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

Semināri Latvijā
par Boloņas procesu un augstāko izglītību

Atzīšana un starptautiskā sadarbība Boloņas procesa ietvaros, Seminārs VIAA telpās, Vaļņu ielā 3, 2.stāvā, 17.12.2013.

Starptautiska konference „Iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšana” (RPL), Tallink Hotel, 11.10.2013

II daļa Eiropas Augstākās izglītības telpas veidošana – kopīgas reformas augstākajā izglītībā,  Seminārs Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem, Rīga, 07.10.2013

I daļa Eiropas Augstākās izglītības telpas veidošana – kopīgas reformas augstākajā izglītībā, Seminārs Izglītības  un zinātnes ministrijas darbiniekiem, Rīga, 21.08.2013

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana un akreditācija, Seminārs Izglītības  un zinātnes ministrijas darbiniekiem, Rīga, 15.05.2013

Seminārs par pieteikšanos ECTS, VIAA telpās, Vaļņu ielā 3, 2.stāvā

Latvijas Studentu apvienības/VIAA Seminārs "Boloņas procesa aktualitātes" 16.04.2013 Rīga, Rīgas Ekonomikas augstskola

Konference „Erasmus programma un Boloņas process – to loma izglītības internacionalizācijā” 17.05.2012. Tallink Hotel Riga, Elizabetes ielā 24, Rīgā

Latvijas Studentu apvienības Seminārs par Boloņas procesu 2012.gada 25.februāris, Stockholm School of Economics in Riga

Seminārs “Mācīšanās rezultāti – no teorijas uz praksi” Rīgā, 2011. gada 25. ,oktobrī viesnīcā "Rīga"

Eiropas mēroga oficiālā Boloņas konference "Stakeholders’ Conference on Recognition in the European Higher Education Area"  Rīgā, 2011. gada 28-29. aprīlī viesnīcā "Rīga"

Konference “Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā” 2011. gada 27. aprīlī

Seminārs "Boloņas procesa rezultāti Latvijā:  Latvijas atbildes Eiropas kopējā ziņojuma veidošanai 2012. gadā” LU Mazajā Aulā 2011. gada 14 aprīlī.

Konference "Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru” 2011.gada 14. februārī

Seminārs "Boloņas process - augstākās izglītības internacionalizācija un iepriekš iegūtas formālās izglītības atzīšana" 2010. gada 8. novembrī

Seminārs "Boloņas procesa 10 gadi" 2010 gada 20. maijā

Starptautisks seminārs Kvalifikāciju ietvarstruktūru un neformālās izglītības atzīšanas izmantošana, Maritim Park hotel,  2009. gada 22. oktobrī

Nacionālais seminārs 2008. gada 8. maijā par aprīlī notikušo Boloņas procesa Lēvenes ministru konferenci

Boloņas procesa seminārs par Latvijas nacionālo ziņojumu par 2007.-2008. gada posmu, starptautiskie vērtēšanas kritēriji un tālāk darāmais 2008. gada 30. oktobrī

Starptautisks seminārs "Kvalitātes nodrošināšanas sistēmu veidošana augstskolu un programmu iekšienē" 2007. gada 23. novembrī

Starptautisks seminārs "Augstākās izglītības finansēšana 2007. gada 13. novembrī

Latvijas nacionālā konference "Boloņas process Eiropā un Latvijā" 2007. gada 23. maijā

Eiropas mēroga Boloņas seminārs Rīgā, 2007. gada 25-26. janvārī "Jauni izaicinājumi: Iepriekšējas izgītības atzīšana un Eiropas diplomu atzīšana ārpus Eiropas"

Boloņas procesa īstenošana - seminārs 2006. gada 14. decembrī

Boloņas process un trīsciklu sistēma - Seminārs 2006. gada 31. augustā

Starptautisks seminārs Boloņas procesa veicināšanai Latvijā un Baltijā
Studiju rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru izmantošana, Rīga, 28 apr. 2006

Boloņas procesa panākumu izvērtēšana (Stocktaking) 2005-2007.gada posmā. Latvijas perspektīvas. 2006. gada 3. martā

Seminārs par Bergenas ministru konferenci, 2005. gada 27. maijā

 

Eiropas mēroga  Boloņas seminārs Rīgā:
Situācijas uzlabošana grādu un kredītpunktu savstarpējā atzīšanā  3-4 Dec, 2004
Semināra mājaslapa

 

    Praktisks apmācības seminārs par studiju rezultātu formulēšanu un izmantošanu
     kvalifikāciju ietvarstrukūru kontekstā.
Semināra programma
latviešu valodā

 -  konference "Latvija Boloņas procesā" 2002. gada 4. decembrī

 

 

 

 

Boloņas procesa panākumu izvērtēšana (Stocktaking) 2005-2007.gada posmā. Latvijas perspektīvas. 2006. gada 3. martā

Prezentācijas:
A. Rauhvargers.
Boloņas procesa panākumu Eiropas mēroga izvērtēšanas metodika pirms 2007 gada ministru konferences. Kas darāms Latvijai?

A, Melnis. Augstākās izglītības likums un Boloņas process*
  *Attiecas uz Augst. izgl. likuma projekta 2006. gada marta versiju

T. Koķe. Mūžizglītības stratēģija un Boloņas process

T. Volkova. Boloņas procesa progresa izvērtējums

 

Seminārs par Bergenas ministru konferenci, 2005. gada 27. maijā

Semināra programma

Boloņas procesa panākumu izvērtējuma rezultāti par 2003-2005. gada posmu. A. Rauhvargers

Boloņas process augstskolu iekšienē – Tendences IV pētījuma pieredze.  I. Lācis

Galvenās nostādnes Bergenas ministru komunikē.  A. Rauhvargers

Jaunas pieejas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā J. Čakste

Latvijas Studentu apvienības viedoklis par Boloņas procesa virzību Latvijā. U.Luckāns

Bergenas komunikē un Latvijā darbāmais. Semināra secinājumi. J. Vētra

 

 
spacer spacer spacer