Diplomatzīšana

Akadēmiskā atzīšana (tālāku studiju nolūkiem) saite uz AIC mājaslapu

Profesionālā atzīšana (profesionālai darbībai)   saite uz AIC mājaslapu

Starptautiskie likumdošanas instrumenti akadēmiskajai atzīšanai
(Lisabonas konvencija un to papildinošie dokumenti)

Eiropas Savienības direktīvas profesionālajai atzīšanai (saite uz AIC mājaslapu)

Kvalifikāciju caurspīdīguma instrumenti:
       
  Diploma Pielikums
         
Eiropas Kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS)

Boloņas procesa semināri par diplomatzīšanu:

Rīgā 2011.g.

Tallinā 2010.g.

Rīgā 2007.g.

Rīgā 2004.g.  

Lisabonā 2002.g.
 

Boloņas process un kvalifikāciju atzīšana (raksts latviešu valodā)

Informācijas un mācību materiāli par diplomatzīšanu
angļu valodā            latviešu valodā (saite uz AIC diplomatzīšanas lapu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
spacer spacer spacer