Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 
Izglītība Latvijā

Latvijas izglītības sistēma sastāv no pirmskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības. Vispārējā izglītība pavisam ilgst 12 gadus, ietverot obligāto 9-gadīgo pamatizglītību un 3-gadīgo vidējo izglītību. Papildus Latvijā ir obligāta pirmsskolas izglītība 5-6 gadu vecumā.

Pamatizglītības pakāpe ietver vispārējo pamatizglītību (1.-9. klases) un profesionālo pamatizglītību. Vidējās izglītības pakāpe ietver vispārējo vidējo izglītību, profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību. Augstākās izglītības pakāpe ietver gan akadēmiskās, gan profesionālās studiju programmas.


  • Vairāk informācijas par izglītības sistēmu: Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa
  • Vairāk informācijas par izglītības iestāžu piedāvātajām programmām: Nacionālā izglītības iespēju datubāze
  • Vairāk informācijas par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (LKI) : Par LKI
  • Vairāk informācijas par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) pielīdzinātām kvalifikācijām : Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) 
  • Latvijas pašvērtējuma ziņojums par Latvijas izglītības sistēmas piesaisti EKI un EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūrai (2. versija, 2012.gada maijs): latviski angliski
  • Pašvērtējuma ziņojums par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešanu Latvijā (2018): latviski angliski
  • Atjaunotais pašvērtējuma ziņojums par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras piesaisti EKI mūžizglītībai un EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūrai (2018): latviski angliski